top of page

Melasoft SAP® Enflasyon Muhasebesi Çözüm Paketi | Türkiye 2023

Enflasyon düzeltmesi (diğer bir ifadeyle enflasyon muhasebesi), enflasyonist etkiler ve paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade etmeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmesi amacıyla enflasyonist etkilerden arındırılarak düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır.

Yasal Çerçevede Enflasyon Muhasebesi

 

Enflasyon muhasebesi sadece bir iş gerekliliği değil, aynı zamanda belirli koşullar altında yasal bir gerekliliktir. Şirketler, hiperenflasyon yaşayan ekonomiler için finansal raporlamada enflasyon düzeltmelerini zorunlu kılan IFRS gibi kurumlar tarafından belirlenen muhasebe standartlarına uymakla yükümlüdür.

Türkiye Bağlamında Uygulama

Türk şirketleri için bu, finansal raporlarındaki varlıkların, yükümlülüklerin, gelir ve giderlerin güncel değerleri yansıtacak şekilde ayarlanmasını içerir. Düzeltmeler, yatırımcılar, alacaklılar ve diğer paydaşlar için hayati önem taşıyan bir şirketin mali durumunun doğru ve adil bir görünümünü sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Kimler Enflasyon Düzeltmesi Yapmakla Yükümlüdür?

Enflasyon düzeltmesi, kollektif, adî komandit ve adî şirketler dâhil kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılacaktır. Kurumlar vergisi mükellefi olan iş ortaklıklarının da bilançoları enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.

Enflasyon Muhasebesi Nasıl Uygulanır?

 

İlk olarak, düzeltmeye tabi parasal olmayan kalemler belirlenir. Düzeltme tarihleri belirlenir. Enflasyon muhasebesinin ilk kez uygulanacağı tarih ile düzeltmeye esas teşkil eden tarih arasındaki düzeltme katsayısı hesaplanır. Ve düzeltme katsayısı ile düzeltme yapılacak tutar çarpılır.

enflasyon-duzeltme-islemleri.png

Melasoft SAP Enflasyon Muhasebesi Çözüm Paketi

 

Melasoft SAP Enflasyon Muhasebesi Çözüm Paketi, enflasyon muhasebesinin çok yönlü zorluklarını ele almak için tasarlanmıştır. Paketin nasıl öne çıktığı aşağıda açıklanmıştır:​

  • Otomatik Enflasyon Düzeltmeleri: Çözüm paketi, mali tabloların enflasyona göre yeniden hesaplanmasına ilişkin karmaşık süreci otomatikleştirerek insan hatası potansiyelini önemli ölçüde azaltır ve değerli zamandan tasarruf sağlar.

  • SAP ile Entegrasyon: Kapsamlı bir çözüm olarak paket, SAP’nin modülleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu entegrasyon, varlık değerlemesinden özkaynak ayarlamalarına kadar finansal raporlamaya birleşik bir yaklaşım sağlar.

  • Gerçek Zamanlı Veri Erişimi: Melasoft’un paketi, gerçek zamanlı verilere erişim sağlayarak en son ekonomik koşulları yansıtan enflasyon ayarlamalarının zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasına olanak tanır.

  • Mevzuata Uygunluk: Yerleşik uyumluluk özellikleri ile paket, hem UFRS hem de yerel düzenlemelerle uyumludur ve şirketlerin raporlama yükümlülüklerini zahmetsizce yerine getirmelerini sağlar.

  • Gelişmiş Raporlama Yetenekleri: Çözüm paketi, SAP içindeki raporlama araçlarını geliştirerek enflasyonun etkisini net bir şekilde ortaya koyan ayrıntılı raporlar sunar.

  • Kullanıcı Dostu Arayüz: Paket, finans ekipleri için süreci basitleştiren ve kapsamlı eğitim ihtiyacını en aza indiren kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

  • Kolaylaştırılmış Denetim Süreci: Doğru, otomatik ayarlamalar sayesinde çözüm paketi denetim sürecini kolaylaştırarak bulgu ve yeniden düzenleme riskini azaltır.

Enflasyon Muhasebesi, özellikle değişken ekonomik zamanlarda modern finansal yönetimin kritik bir yönüdür. Melasoft SAP Enflasyon Muhasebesi Paketi, finansal raporlamada uyumluluk, doğruluk ve güvenilirlik sağlayan yenilikçi ve entegre bir çözüm sunarak, enflasyonun karmaşıklığı ile mücadele eden işletmeler için vazgeçilmez bir araç haline geliyor.

Mesajınız için teşekkürler!

melasoft-sap-enflasyon-muhasebesi-paket-1.jpg
bottom of page